1 John

1John

1 John 1:1-5 “God is Light”

1 John 1:5 – 2:2 “Joy and Fellowship”

1 John 1:5 – 2:2 “Three Little Words”

1 John 2:3-11 “On Knowing Jesus Christ”

1 John 2:3-11 “The True Light Shining”

1 John 2:12-14 “Life Together in Christ’s Family”

1 John 2:15-17 “The World”

1 John 2:18-26 “The Spirit and the Church”

1 John 2:18-29 “The Anointing”

1 John 2:28 – 3:3 “Purified by Hope”

1 John 2:28 – 3:3 “The Children of God, Part 1”

1 John 3:1-10 “The Children of God, Part 2”